Go back

Dronning Mauds gate 1 og 3

Areal: 24.000 m²

Leietakere:

Pareto

EQT Partners

Pactum

Vika kontorfellesskap

Iark

Uniconsult

Glastad Holding

SpareBank 1 Markets

 

Dronning Mauds gate 1-3, BREEAM-NOR

Basis beskrivelse av prosjektet

Dagens kontorbygning får nye fasader, plan 10 utvides og fornyes, og det bygges et nytt plan 11.  Dagens tekniske anlegg, som i hovedsak er fra byggeår 1972 og ombygging og påbygg i 1996 blir skiftet ut og oppgradert. Innredning av eksisterende kontoretasjer blir dels tilpasset ny infrastruktur, dels fullstendig fornyet.

BREEAM-NOR klasse og score

Det siktes mot klasse Excellent, med score ca 75%

Kjernefaktorer for innovativ og miljøeffektiv design

Energieffektive fasader plassert på utsiden av eksisterende bæresystem utvendig solskjerming, tilrettelegging for vannbåren energi med utnyttelse av varmepumpe med brønnpark.

Brutto gulvareal (BRA) – m2

Areal som er berørt av BREEAM-sertifisering utgjør ca 13.923m2 bra

Tomtestørrelse – mål (dekar)

Ca 2.0 dekar

Område for lagring (m2)

Ca 250 m2 inkludert plass for kraner og byggeheiser. I tillegg kommer midlertidig leie av gategrunn i Dronning Mauds gate til leveranser til/fra med lastebil

Areal allment tilgjengelig

0

Areal bygd for offentlig bruk

0 – det er ingen offentlige leietakere i bygningen

Beregnet strømforbruk – kWh/m2

87 kWh/m2 (energimerke A)

Beregnet bruk av fossil energi – kWh/m2

0

Beregnet produksjon av fornybar energi – kWh/m2 (ref Ene 5)

Levert energi kjøling fra varmepumpe: ca. 8 kWh/m2

Levert energi varme fra varmepumpe: ca. 6 kWh/m2

Beregnet vannforbruk – m3/person/år

Vi antar foreløpig 9 m3/person/år

Tiltak i byggefasen for å redusere miljøbelastningen, i form av innovativ byggeledelse

Entrepriseform gjennomføres med samspillskontrakter styrt av byggherren. Prosjekteringsleder, byggeledelse, rådgivere og entreprenørene gjennomfører fullprosjektering i samarbeid. Byggeleder har koordineringsrolle som miljøansvarlig under utførelse.

Entreprenørens rutiner og tilretteleggelse på byggeplass skal sørge for redusert energi- og vannforbruk, kontroll og overvåkning av CO2-utslipp fra byggeplassen, minimerte utslipp til luft og vann og ansvarlig innkjøpt trevirke. Avfall i byggefasen skal minimeres og kildesorteres. Det skal dokumenteres gjenvinningsgrad på minimum 85 %.

Prosjektet skal benytte robuste materialer med dokumenterte miljøegenskaper. Det legges til rette for godt innemiljø med høy grad av brukerkontroll; alle arbeidsplasser skal ha godt utsyn, solskjerming som kan kontrolleres av brukere, lysnivåer, temperaturer og ventilasjon som kan kontrolleres av brukere.

Liste over realiserte tiltak

  • Egenprodusert energi via brønnpark med varmepumper
  • Høy grad av kildesortering i driftsfase
  • Godt inneklima – bruk av produkter med lavemitterende materialer og fokus på materialer med lav klimapåvirkning, gode dagslysforhold, utsyn og termisk inneklima
  • Høy grad av brukerkontroll – temperaturer, belysning, ventilasjon
  • Optimalisert bygningskonstruksjon – lave U-verdier, god tetthet og lavt oppvarmings- og kjølebehov
  • Minimert vannforbruk – bruk av vannbesparende sanitærutstyr
  • Optimal styring- og regulering av tekniske anlegg for å sikre godt samspill mellom ulike funksjoner i bygget
3E3A4812-5 copy 3E3A4812-5 copy