Gå tilbake

Ansatte

Petter Neslein

Arbeidende styreleder
Mobil: 920 12 285
pn@pecunia.no

Hans Thomas Knudtzon

Adm. dir.
Mobil: 911 36 843
htk@pecunia.no

Thomas Neslein

Viseadm. dir.
Mobil: 957 27 908
tn@pecunia.no

Øystein Langland

Økonomidirektør
Mobil: 918 76 911
ol@pecunia.no

Joakim Fekene

Utleiesjef
Mobil: 473 53 634
jf@pecunia.no

Per Erik Fjeld

Sjef teknisk support
Mobil: 934 09 444
pef@pecunia.no

Morten Tvedt

Forvaltningssjef
mt@pecunia.no

Hege Wiborg

Regnskapssjef
Mobil: 913 04 592
hw@pecunia.no

Nina Holmen

Ansvarlig boligutleie og kontoradm.
Mobil: 926 91 595
nh@pecunia.no

Therese Celina Kristensen

Resepsjonsmedarbeider
tk@pecunia.no

Øyvind Gudmundsen

Driftsleder
Mobil: 957 93 625
og@pecunia.no

Stian Gjone

Driftsansvarlig
Mobil: 416 14 362
sg@pecunia.no

Tage Botten

Driftsansvarlig
Mobil: 908 56 965
tb@pecunia.no

Viggo Sunde

Driftsansvarlig
Mobil: 906 60 351
vs@pecunia.no

Arben Bajrami

Driftsansvarlig
Mobil: 901 74 056
ab@pecunia.no

Fredrik Dale Enberg

Driftsansvarlig
Mobil: 958 90 208
fde@pecunia.no