Gå tilbake

Om Pecunia

Forretnings­filosofi

I Pecunia ser vi på utvikling og forvaltning av eiendom som et håndverk. Vi forsøker å utøve håndverket etter noen få og enkle prinsipper: Enkelt, raskt og høy kvalitet i alt vi gjør.

Som eiendomsutviklere og forvaltere betyr dette at vi begrenser antall samtidige prosjekter for å sikre kvaliteten på gjennomføringen. Heller få store prosjekter enn mange små. Det innebærer også at vi bruker mye ressurser på kvalitetssikring og at vi drifter eiendommene våre selv.

Vi tror vår håndverks-filosofi er årsaken til at Pecunia-standard i dag er et begrep i eiendomsbransjen. Pecunia-standard er synonymt med høy kvalitet, gjennomføringsevne og stilsikker smak. Vi er stolte av å ha levert samtlige av våre 320.000 m2 nybygg- og rehabiliteringsprosjekter til avtalt tid.

Pecunias  virksomhet skal være bærekraftig. Driften av våre eiendommer er klimakompensert, og i våre store utviklingsprosjekter benytter vi miljøsertifisering som rettesnor for å begrense de totale karbonutslipp.

Forretnings­områder

Pecunia har fire forretningsområder:

  • Kontorutvikling
  • Boligutvikling
  • Eiendomsforvaltning
  • Finansforvaltning

Les mer

Pecunia og Bærekraftig utvikling

Den globale klimatrusselen handler mest sannsynlig om menneskestyrte klimagass-utslipp som fører til global oppvarming.

FNs klimapanel har pekt på løsningene, som for Norges vedkommende dreier seg om redusert bruk av fossil energi (kull, olje, gass), generell reduksjon av energiforbruk samt gjenbruk av avfall som viktige bidrag.

Les mer

Historie

Pecunia har en tradisjonsrik historie. I Kristiania i 1911 startet grosserer Einar Stange sin handel og produksjon med jern og bygningsartikler. For å sikre tilgang på de naturressursene som danner grunnlaget for tyngre bygningsartikler, tilegnet selskapet seg en rekke teglverk, sandtak og mørtelverk i og rundt Oslo. Etter hvert utviklet Einar Stange AS seg også til å bli et eiendomsselskap, og i 1985 ble eiendoms-virksomheten skilt ut i et eget selskap. Samtidig overtok tredje generasjon. I dag er eiendomsselskapet Pecunia AS en av markedets mest seriøse og anerkjente aktører innen eiendomsutvikling og -forvaltning.