Go back

Olav Vs gate 5

Area: 11.150 m²

Tenants:

Sparebank 1

Sparebank 1 Markets

Mckinsey & Company

Solon Eiendom

Sem & Johnsen Næring

Strømstangen

3E3A9884 copy-1 3E3A9884 copy-1

Dronning Mauds gate 1 og 3

Areal: 24.000 m²

Leietakere:

Pareto

EQT Partners

Pactum

Vika kontorfellesskap

Iark

Uniconsult

Glastad Holding

SpareBank 1 Markets

 

Dronning Mauds gate 1-3, BREEAM-NOR

Basis beskrivelse av prosjektet

Dagens kontorbygning får nye fasader, plan 10 utvides og fornyes, og det bygges et nytt plan 11.  Dagens tekniske anlegg, som i hovedsak er fra byggeår 1972 og ombygging og påbygg i 1996 blir skiftet ut og oppgradert. Innredning av eksisterende kontoretasjer blir dels tilpasset ny infrastruktur, dels fullstendig fornyet.

BREEAM-NOR klasse og score

Det siktes mot klasse Excellent, med score ca 75%

Kjernefaktorer for innovativ og miljøeffektiv design

Energieffektive fasader plassert på utsiden av eksisterende bæresystem utvendig solskjerming, tilrettelegging for vannbåren energi med utnyttelse av varmepumpe med brønnpark.

Brutto gulvareal (BRA) – m2

Areal som er berørt av BREEAM-sertifisering utgjør ca 13.923m2 bra

Tomtestørrelse – mål (dekar)

Ca 2.0 dekar

Område for lagring (m2)

Ca 250 m2 inkludert plass for kraner og byggeheiser. I tillegg kommer midlertidig leie av gategrunn i Dronning Mauds gate til leveranser til/fra med lastebil

Areal allment tilgjengelig

0

Areal bygd for offentlig bruk

0 – det er ingen offentlige leietakere i bygningen

Beregnet strømforbruk – kWh/m2

87 kWh/m2 (energimerke A)

Beregnet bruk av fossil energi – kWh/m2

0

Beregnet produksjon av fornybar energi – kWh/m2 (ref Ene 5)

Levert energi kjøling fra varmepumpe: ca. 8 kWh/m2

Levert energi varme fra varmepumpe: ca. 6 kWh/m2

Beregnet vannforbruk – m3/person/år

Vi antar foreløpig 9 m3/person/år

Tiltak i byggefasen for å redusere miljøbelastningen, i form av innovativ byggeledelse

Entrepriseform gjennomføres med samspillskontrakter styrt av byggherren. Prosjekteringsleder, byggeledelse, rådgivere og entreprenørene gjennomfører fullprosjektering i samarbeid. Byggeleder har koordineringsrolle som miljøansvarlig under utførelse.

Entreprenørens rutiner og tilretteleggelse på byggeplass skal sørge for redusert energi- og vannforbruk, kontroll og overvåkning av CO2-utslipp fra byggeplassen, minimerte utslipp til luft og vann og ansvarlig innkjøpt trevirke. Avfall i byggefasen skal minimeres og kildesorteres. Det skal dokumenteres gjenvinningsgrad på minimum 85 %.

Prosjektet skal benytte robuste materialer med dokumenterte miljøegenskaper. Det legges til rette for godt innemiljø med høy grad av brukerkontroll; alle arbeidsplasser skal ha godt utsyn, solskjerming som kan kontrolleres av brukere, lysnivåer, temperaturer og ventilasjon som kan kontrolleres av brukere.

Liste over realiserte tiltak

  • Egenprodusert energi via brønnpark med varmepumper
  • Høy grad av kildesortering i driftsfase
  • Godt inneklima – bruk av produkter med lavemitterende materialer og fokus på materialer med lav klimapåvirkning, gode dagslysforhold, utsyn og termisk inneklima
  • Høy grad av brukerkontroll – temperaturer, belysning, ventilasjon
  • Optimalisert bygningskonstruksjon – lave U-verdier, god tetthet og lavt oppvarmings- og kjølebehov
  • Minimert vannforbruk – bruk av vannbesparende sanitærutstyr
  • Optimal styring- og regulering av tekniske anlegg for å sikre godt samspill mellom ulike funksjoner i bygget
3E3A4812-5 copy 3E3A4812-5 copy

Oscars gate 20

Area: 6.500 m²

Tenants:

Design House

IKT Norge

Protector IP Consultants

4B arkitekter

Homansbyen familiekontor

Smestad Gynekologene

Homansbyen Tannlegesenter

EVO

Oscarsgate 20 006 Oscarsgate 20 006

Akersgaten 8

Areal: 4.800 m²

Leietakere:

Sivilombudsmannen

Norsk Cøliakiforening

Sømsenteret

Great People AS

Østensjøveien 40

Future office building on Bryn in Oslo

13.500 m²

2351_Kontor_02 2351_Kontor_02

Haakon VIIs gate 5

Areal: 15.700 m²

Leietakere:

Arctic

WeWork

Rassmusengruppen

Akershus Eiendom

Kommunalbanken

 

 

_DSC1618-4 _DSC1618-4

Østensjøveien 44

Future office building on Bryn in Oslo

10.000 m²

2156_Ostensjoveien 44_Adkomst 2_03 2156_Ostensjoveien 44_Adkomst 2_03

Sorgenfri­gata 21

Sorgenfrigaten 21 lies in an inviting, quiet quarter with courtyards and large front gardens which give an open and green feel to the place. The building dates back to the 1950s and was completely renovated and upgraded in 2009. The property is centrally and pleasantly located in Majorstuen in a side street off Bogstadveien. It is a five-minute walk to recreation areas in Frognerparken, Stensparken and Marienlyst.

21 apartments

stue stue

Huitfeldts gate 9D

Huitfeldts gate 9D consists of twenty rental apartments spread over six floors. This is a new building, centrally located in Vika near Slottsparken.

20 apartments

Huitfeltsgate 9D-012 Huitfeltsgate 9D-012

Sorgenfrigaten 10 A & B

Nice, bright apartments with balconies, lift and fireplaces, very centrally located in a side street off Bogstadveien. Consistently high standard with newly refurbished bathrooms and kitchens. The apartments also have cable TV, entry phones, spacious storage in the basement and appliances, including washer, dryer and dishwasher.

19 apartments

Stue , bilde 3 Stue , bilde 3